Scouting Buys Ballot Epe/Heerde heeft in 2013 een van haar gebouwen compleet vernieuwd. Met deze site willen we u op de hoogte brengen van het hoe en waarom van deze verbouwing. 

Het waarom komt voort uit het feit dat dit bestaande gebouw, destijds al tweedehands, reeds meer dan 45 jaar oud is en niet meer aan de eisen van deze tijd voldoet. Ook mede door invoering van de speltak Blauwe Vogels (dit zijn scouts met een verstandelijke en/of lichamelijke handicap) was aanpassing cq vernieuwing dringend noodzakelijk. Een tweede reden was dat in onze visie medegebruik van onze faciliteiten een belangrijke voorwaarde is om Scouting meer te integreren in de huidige maatschappij. Over wat met medegebruikers reeds bereikt is en nog te bereiken valt leest u meer in de rubrieken onder Algemene informatie. 

Het spreekt vanzelf dat deze bouw niet uit eigen middelen gefinancierd kon worden. Naast de eigen inbreng hebben vele sponsoren zich bereid verklaard aan dit project een bijdrage te verbinden. 

Meer weten over de achtergrond en het traject? Lees dan ...

Verdere informatie wordt komende tijd aangevuld. Meer informatie is tijdelijk nog beschikbaar via www.clubhuisinaanbouw.nl.
Binnenkort hopen we alle informatie inclusief nieuwe foto's op onze eigen web-site te hebben staan.

Vind ons op Facebook
Volg ons op Twitter