Verbouw clubhuis

Scouting Buys Ballot Epe/Heerde heeft in 2013 een van haar gebouwen compleet vernieuwd. Met deze site willen we u op de hoogte brengen van het hoe en waarom van deze verbouwing. 

Het waarom komt voort uit het feit dat dit bestaande gebouw, destijds al tweedehands, reeds meer dan 45 jaar oud is en niet meer aan de eisen van deze tijd voldoet. Ook mede door invoering van de speltak Blauwe Vogels (dit zijn scouts met een verstandelijke en/of lichamelijke handicap) was aanpassing cq vernieuwing dringend noodzakelijk. Een tweede reden was dat in onze visie medegebruik van onze faciliteiten een belangrijke voorwaarde is om Scouting meer te integreren in de huidige maatschappij. Over wat met medegebruikers reeds bereikt is en nog te bereiken valt leest u meer in de rubrieken onder Algemene informatie. 

Het spreekt vanzelf dat deze bouw niet uit eigen middelen gefinancierd kon worden. Naast de eigen inbreng hebben vele sponsoren zich bereid verklaard aan dit project een bijdrage te verbinden. 

Meer weten over de achtergrond en het traject? Lees dan ...

Verdere informatie wordt komende tijd aangevuld. Meer informatie is tijdelijk nog beschikbaar via www.clubhuisinaanbouw.nl.
Binnenkort hopen we alle informatie inclusief nieuwe foto's op onze eigen web-site te hebben staan.

De gebouwen en het gebruik

Op dit moment is Scouting de hoofdgebruiker. Iedere zaterdagmiddag is er opkomst van alle speltakken in de leeftijd van 4 -18 jaar. Er zijn dan circa 180 jeugdleden aanwezig en zo'n 30 leidingleden. Op de zaterdagavonden zijn 2 speltakken voor boven de 18 actief. Deelnemers zijn leidingleden, oud-leidingleden en enkele ouders. Daarnaast zijn een 20-tal ouders actief betrokken als bestuurder, beheerders van het materiaal en voor het onderhoud. In totaal gaat het om 260 deelnemers. 
Met regelmaat zijn er weekendkampen voor de jeugdleden. In de vakanties verhuurt Scouting de gebouwen en wel met name lokalen nummer 3 t/m 8 (zie overzicht onder) aan andere scoutinggroepen uit Nederland. De oude lokalen op de locatie waar nu de nummer 10 t/m 14 zich bevinden, waren daar door de staat van onderhoud minder geschikt voor. Zo maken er vooral in de zomervakantie (ook met Kerst/ Hemelvaart/ Pinksteren etc.) circa 6- 7 groepen met in totaal circa 300-400 andere scouts gebruik van onze accommodatie.
Bij het medegebruik hebben we de afgelopen jaren enige beperkingen ervaren. Zo was er voor een tweetal rolstoelgebruikende deelnemers van het Handicafé een sanitair probleem. Ook werd onze accommodatie als ‘oud’ ervaren. En dat was ook zo. Het oude gebouw was al meer dan 45 jaar oud en voldeed niet meer aan de eisen van deze tijd. Ook mede door invoering van de speltak Blauwe Vogels (dit zijn scouts met een verstandelijke en/of lichamelijke handicap) was aanpassing cq vernieuwing dringend noodzakelijk. Een tweede reden was dat, in onze visie op het toekomstig medegebruik van onze faciliteiten, een belangrijke voorwaarde was Scouting meer te integreren in de huidige maatschappij.

Terreinoverzicht

Terug naar Verbouw

Architectuur en Ontwerp

In samenwerking met Architectenburo Vorm3 BNA is een ontwerp voor de verbouw van het huidige meisjes gebouw tot stand gekomen.

Om inzicht in het ontwerp te geven is een 3d 'Artist Impression' gemaakt. Klik hier voor Artist Impressen.

Tevens zijn er Voorontwerp (VO) tekeningen gemaakt. Op de tekeningen worden zowel de bestaande als nieuwe situatie afgebeeld.

De oude versus nieuwe situatie ...

VO1 680

De oude situatie met de speltaklokalen ...

VO2 680

En de situatie in nieuwe stijl ...

VO3 680

De oostgevel van ons oude pand ...

VO4 680

En natuurlijk de nieuwe gevel vanaf de oostzijde ...

VO5 680

En van de noordzijde ...

VO7 680

Terug naar Verbouw ...

 

Vind ons op Facebook
Volg ons op Twitter